Nisi Profession Filter for Photographer and Cinematographer
Nisi Profession Filter for Photographer and CinematographerNisi Profession Filter for Photographer and CinematographerNisi Profession Filter for Photographer and CinematographerNisi Profession Filter for Photographer and Cinematographer

NiSi Natural Night Filter (Light Pollution Filter) – 100MM SYSTEM

7,590.00 ฿

Material : Optical Glass
Compatible Holders : NiSi 100mm System Filter Holder
Filter Type : Natural Night Filter (Light Pollution Filter)
F-Stop Reduction : Approx 1 Stop
Thickness : 2mm
Filter Size : 100x100mm

SKU: NiSi : NiSi Natural Night Filter - 100MM SYSTEM. Categories: , .

Product Description

NiSi Natural Night Filter : ฟิลเตอร์สำหรับกรองสภาพแสงรบกวน เมื่อถ่ายภาพเวลากลางคืน

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพกลางคืน แต่พบกับปัญหาสภาพแสงกวนบนท้องฟ้า ระหว่างไอระเหยของปรอทโซเดียมและโคมไฟ LED มีความยาวคลื่นที่ไม่พึงปรารถนามากมายที่ทำให้เกิดแสงในท้องฟ้าในเวลากลางคืน การเรืองแสงจากสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้กล้องของคุณไม่เห็นสภาพท้องฟ้าที่แท้จริงได้ และทำลายภาพยามราตรีของคุณ ด้วยเหตุนี้ NiSi ได้สร้าง Natural Night Filter เพื่อป้องกันความยาวคลื่นที่พบบ่อยที่สุดของมลภาวะต่อแสง

Nisi Profession Filter for Photographer and Cinematographer

ตัวแผ่น NiSi ฟิลเตอร์ผลิตจาก Optical Glass H-9KL แบบ High Definition และ Double Side Glare Coating พร้อมกับ Nano Coating ช่วยให้ความแม่นยำในการให้ค่าสีที่ตรง ไม่มีความผิดเพี้ยน และการผลิตที่ออกแบบเพื่อกล้องดิจิตอลปัจจุบันที่มีความละเอียดของภาพที่สูงขึ้น
Nisi Profession Filter for Photographer and CinematographerNisi Profession Filter for Photographer and Cinematographer

NiSi Natural Night Filter ใช้เทคโนโลยี NANO Coating ที่เป็นเอกลักษณ์ของ NiSi และ Multi-layer ลดการสะท้อนบนพื้นผิว นอกจากนี้ยังมีการเคลือบ Hard Waterproof ช่วยสามารถละอองน้ำที่จะเกาะที่ผิวของฟิลเตอร์ และมีการ Coating เพื่อป้องกันคราบน้ำมันและไม่ต้องกังวลกับการขีดข่วนด้วยกระบวนการเคลือบ NANO ทำให้สีไม่เปลี่ยนหรือสูญเสียความคมชัด

Nisi Profession Filter for Photographer and Cinematographer

โดย Nisi filter มีคุณสมบัติเด่นๆ ดังนี้

– ช่วยกรองความยาวคลื่นแสงกวนในท้องฟ้าเวลากลางคืน
– ตัวฟิลเตอร์เคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้ง 2 ด้าน
– กันละอองน้ำ และ กันคราบมัน
– การให้ค่าสีที่ตรง ไม่ผิดเพี้ยน
– ด้วยขนาดความหนา 2 มิลลิเมตรสามารถใช้ได้กับโฮลเดอร์ขนาดมาตรฐานทั่วไปได้

สามารถเข้าไปดูรีวิวสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

Review: NiSi Natural Night Filter