LINE ID : @cameramaker info@thecameramaker.com

NISI NATURAL NIGHT 100MM SYSTEM

  • ช่วยตัดแสงรบกวนบนท้องฟ้าเวลากลางคืน
  • ตัวฟิลเตอร์เคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้ง 2 ด้าน
  • กันละอองน้ำ และ กันคราบมัน
  • ให้ค่าสีที่ตรง ไม่ผิดเพี้ยน
  • บางเพียง 2 มิลลิเมตร สามารถใช้งานร่วมกับโฮลเดอร์ขนาดมาตรฐานทั่วไปได้

กรุณา Add Line เพื่อสอบถามการใช้งาน และโปรโมชั่นต่างๆ