LINE ID : @cameramaker info@thecameramaker.com

FOCUS HANDLE

SUNWAYFOTO FOCUS HANDLE ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันเลนส์ ZOOM ที่ต้องการความแม่นยำ เที่ยวตรง และนิ่ง ในการขยับอัตราการขยายเพื่อบันทึกภาพ โดยตัว SUNWAYFOTO ได้ผลิต FOCUS HANDLE ออกมาหลายขนาด เพื่อรองรับต่อความต้องการของช่างภาพมืออาชีพ

TELEPHOTO LENS SUPPORT

ช่วยให้การใช้งาน TELEPHOTO LENS มีความมั่นคงในขณะถ่ายภาพ
สะดวกต่อการปรับความยาวและความสูงเพื่อให้กล้องและเลนส์มีความสมดุล
Versatile Structure และสามารถใช้งานร่วมกับ Rail และ Clamp ได้