LINE ID : @cameramaker info@thecameramaker.com

F-STOP SYSTEM

HERE’S HOW IT WORKS

Camera Gear & ICU

 

ICU หรือ Internal Camera Unit จะช่วยป้องกันกล้อง และอุปกรณ์ต่างๆของคุณ ตัว Foam padding และ Velcro Strap จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้กล้องและอุปกรณ์ต่างๆปลอดภัยและถูกปกป้องอย่างแน่นหนา

Insert, Secure & Go

 

ICU ถูกออกแบบให้มีขนาดพอดีกับกระเป๋า F-STOP และจะถูกใส่เข้าไปในตัวกระเป๋า เพื่อให้มั่นใจว่ากล้องและอุปกรณ์ถูกปกป้องเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันกระเป๋า F-STOP และ ICU ยังถูกออกแบบให้หยิบใช้งานง่ายทุกครั้งที่ต้องการบันทึกภาพ

Other Essentials

 

แต่ละคนต้องการการใช้งาน หรือการบรรจุที่แตกต่างกัน เราจึงออกแบบ ICU ให้มีขนาดที่เหมาะต่อการใช้งานและพอดีกับความต้องการ โดยผู้ใช้สามารถจัดพื้นที่เก็บสัมภาระอื่นๆ และอุปกรณ์ถ่ายภาพได้ตามต้องการ

 

STEP 1

CHOOSE YOUR ICU

F-STOP มี ICU ที่หลากหลายขนาด และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคแตกต่างกันไป เราสามารถเลือกใช้งาน ICU ตามลักษณะการใช้งาน หรือเลือกขนาดมากกว่าหนึ่งขนาดในกระเป๋าหนึ่งใบ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเดินทางในแต่ละทริป

SHOP ICU NOW

STEP 2

CHOOSE YOUR PACK

F-STOP คัดสรรวัสดุอย่างดีในการผลิตกระเป๋า โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทการใช้งาน รวมไปถึงสภาพอากาศที่ผู้ใช้ต้องเจอ เรามั่นใจว่ากระเป๋า F-STOP จะช่วยปกป้องอุปกรณ์ของคุณระหว่างการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบ

SHOP PACK NOW

STEP 3

ACCESSORIES & CUSTOMIZE

F-STOP ไม่ได้หยุดเพียงแค่กระเป๋าและ ICU เรายังมีอุปกรณ์เสริมรองรับการใช้งานอื่นๆสำหรับนักเดินทาง อาทิ Rain Cover สำหรับป้องกันอุปกรณ์อื่นเช่น เลนส์ หรือกระเป๋าเสริมที่ออกแบบมาให้สะดวกต่อการเดินทางและรองรับการใช้งานร่วมกับ Gadget อื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานระว่างเดินทางให้มากที่สุด

SHOP ACCESSORIES NOW

SAVE TIME AND MORE CONVENIENT

GO TO SHOP NOW